Διαδικτυακοί τόποι με πληροφορίες για συνέδρια, εκδηλώσεις και άλλα θέματα γενικότερου τουριστικού ενδιαφέροντος

Με αλφαβητική σειρά


Exhibit

Πύλη επιχειρηματικής ενημέρωσης για τη διεθνή συνεδριακή και εκθεσιακή αγορά

www.exporama.com

 

Greek Travel Pages

Ο Ελληνικός ταξιδιωτικός - τουριστικός οδηγός στο διαδίκτυο

www.gtp.gr

 

Παρατηρητήριο

Συνέδρια -Εταιρικές Εκδηλώσεις - Incentives

Προορισμοί -Χώροι -Πρόσωπα - Ιδέες

www.paratiritirio.travel

 

synedrio

Σύμβουλος οργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων

www.synedrio.gr

 

Travel Daily News Greece and Cyprus

Η ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα που από το 1999 ενημερώνει με συνέπεια τους επαγγελματίες της τουριστικής αγοράς

www.traveldailynews.gr

 

Travelling News

news.travelling.gr

 

Xenios

www.xeniosworld.com/grindex.html

 


Δείτε σχετικούς διαδικτυακούς τόπους, με περιεχόμενο στην αγγλική γλώσσα, στην αντίστοιχη αγγλική σελίδα.

Designed + developed by Heliowebs